DAŇOVÉ PRIZNANIA

-vypracovanie daňových priznaní pre fyzické osoby
-vypracovanie daňových priznaní pre právnické osoby