O NÁS

Spoločnosť poskytuje externé vedenie učtovníctva pre podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby

– vedenie jednoduchého učtovníctva
– vedenie podvojného učtovníctva
– zhotovenie všetkých daňových priznaní a uzávierok
– vedenie mzdovej evidencie a personalistiky
– výkazníctvo – daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa
– zastupovanie klientov v konaní s daňovým úradom a poisťovňami
– zastupovanie klientov pri kontrolách
– rekonštrukcia učtovníctva
– poradenstvo pri vyhotovení daňových uzávierok
– preberanie a odovzdávanie dokladov u klientov
– spracovanie podnikateľských projektov pre začínajúcich podnikateľov