MZDY A PERSONALISTIKA

-výpočet miezd zamestnancov
-vypracovanie výplatných pások zamestnancov
-vypracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu
-vypracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne
-vypracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení zo závislej činnosti pre daňový úrad
-zhotovenie príkazov na úhradu
-zhotovenie pracovných zmlúv
-zhotovenie ukončení pracovných vzťahov
-zhotovenie prihlášok a odhlášok zamestnancov do poisťovní
-zhotovenie potvrdení o príjme zamestnancov
-vypracovanie evidenčných listov
-vypracovanie mzdových listov
-vypracovanie rekapitulácií miezd
-vypracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti
-vypracovanie daňových priznaní A